Rijke geschiedenis als kunstenaarsdorp


Van het verleden…
Al vanaf de zeventiende eeuw bezoeken kunstenaars Katwijk om licht, strand en zee te bestuderen en op doek vast te leggen. Het was in de tweede helft van de 19e eeuw dat in Katwijk een kunstenaarskolonie ontstond. Kunstenaars uit binnen- en buitenland, veelal bewonderaars en navolgers van de Haagse School, schilderden er ‘en plein air’, ofwel ‘in de buitenlucht’. Katwijkse klederdracht, bomschuiten en de visafslag op het strand waren een geliefd onderwerp op het doek.
… naar het heden
Jarenlang was het bestaan van de kunstenaarskolonie een goed bewaard geheim. De activiteiten van Stichting Kunstvereeniging Katwijk getuigen nu van de terugkomst van een nieuwe generatie kunstenaars die bij voorkeur in de buitenlucht schilderen. Het Katwijks Museum geeft door middel van tentoonstellingen en publicaties bekendheid aan het thema. Een hedendaags kunstenaarsdorp is in opkomst.
Kunst in Katwijk is in het leven geroepen om Katwijk als kunstenaarsdorp te blijven herinneren, de aantrekkingskracht van het dorp op hedendaagse kunstenaars te laten zien en het culturele aanbod in Katwijk uit te breiden. Kunst in Katwijk is een initiatief van de Gemeente Katwijk, het Katwijks Museum en Stichting Kunstvereeniging Katwijk.