Visserslicht voor schepen op zee
Al vóór 1605 stond in Katwijk een vierboet (vuurbaak). Hier werd 's nachts een vuur gestookt als waarschuwing (baken) voor de Katwijkse vissers. De vroegste vermelding van deze vuurtoren is in 'De Spiegel der Zeevaart', een oud zeemansboek uit 1592.

Een nieuwe vuurtoren
De oude toren is mede als gevolg van kustafkalving van het duin afgegleden en afgebroken. In 1605 is - meer landinwaarts - een nieuwe toren gebouwd. In de fundering zijn grote kloostermoppen terug te vinden, die mogelijk afkomstig zijn van de eerste vuurbaak. Daarmee is dit Katwijks bouwwerk één van de oudste vuurtorens van Nederland.

Vuurtoren niet meer in gebruik
Het licht op de Katwijks toren was een zogenaamd visserslicht. Dit werd alleen ontstoken indien schepen van de eigen vloot op zee waren. Met het verdwijnen van de Katwijkse bomschuiten, die tot ongeveer 1912 op het strand aan land kwamen, verloor de vuurtoren zijn functie. Daarom is de toren ook nooit voorzien van een krachtig elektrisch zwaailicht. De toren is eigendom van de gemeente Katwijk en is Rijksmonument.

Open voor publiek
De vuurtoren is in de zomermaanden te beklimmen. U kunt vanaf circa 30 meter uitkijken over zee met in het zuiden Den Haag en Scheveningen (20 km) en bij helder weer op de achtergrond de Europoort; in het oosten Leiden (10 km) en in het noorden Noordwijk, Zandvoort en bij goed weer IJmuiden en de Hoogovens (35 km). Ook is natuurlijk de nieuwe kustlijst van Katwijk goed te zien.

De vuurbaak is van eind juni t/m eind augustus van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Buiten het seizoen kunt u de vuurtoren op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met het Katwijks Museum (071) 401 30 47. Een bezoek aan de toren kost € 1 per persoon.