Duinpolderroute

Duinpolderroute

Duinen en polders zijn elkaars tegenpolen. Tussen Katwijk en Noordwijk bereiken de duintoppen een hoogte van soms 25 meter. Landinwaarts liggen polders op of
onder de zeespiegel. De duinen zijn onze Hollandse bergen met een afwisselend
beeld van kale blanke toppen, duinstruweel en duinbos. De platte polders zijn doorgaans
strak verkavelde en diepgroene biljartlakens gestoffeerd met koeien en schapen. Nu neemt bij Valkenburg een militair vliegveld nog veel ruimte in beslag. Men wil deze ruimte gaan gebruiken voor woningbouw.

Praktische informatie

Tocht/Route
Gemarkeerd Nee