Wat is het KW! Label?

De vele evenementen die hier georganiseerd worden maken Katwijk tot aantrekkelijke gemeente om je vrije tijd te besteden en leveren daarmee een bijdrage aan de propositie: ‘Katwijk, gastvrij en verrassend!’

Katwijk Marketing kent het KW! Label uitsluitend toe aan organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De organisatie werkt continue aan kwaliteitsverbetering en is bereid met een kritisch oog naar haar eigen organisatie en de toekomst van het evenement te kijken;
b. De organisatie is bereid tot samenwerking met andere partijen, het evenement wordt nadrukkelijk vanuit een maatschappelijke en collectieve invalshoek georganiseerd.
c. Het evenement draagt bij aan de zichtbaarheid van Katwijk. Met het evenement wordt een versterking gerealiseerd van de Katwijkse economie in het algemeen en het toeristische en recreatieve aanbod in het bijzonder.

De toekenning van dit label is voor andere (toekomstig) partners van de organisatie een aanbeveling tot samenwerking en tot ondersteuning van het evenement. Een organisatie die het KW! Label toegekend heeft gekregen, kan bovendien rekenen op steun van Katwijk Marketing bij het uitvoeren van haar communicatiestrategie. Ook zal Katwijk Makreting haar netwerk actief inzetten om de organisatie te adviseren over en (op afstand) ter ondersteunen in de uitvoeringsaspecten van het evenement. 

KW! Label aanvragen?
Voldoet jouw evenement aan bovenstaande voorwaarden? Stuur een aanvraag, waarin je helder uitlegt op welke manier het evenement bijdraagt aan het versterken van de positie van Katwijk, naar info@katwijkmarketing.nl