Goed Groen Groei | Katwijk-label aanvragen

Heeft uw bedrijf ook bijzondere maatregelen genomen om het milieu te sparen, levert u een positieve bijdrage aan uw lokale sociale en maatschappelijk omgeving, of blinkt u op een andere manier uit op het gebied duurzame groei? Dan komt u wellicht ook in aanmerking voor het Goed Groen Groei | Katwijk-label. 

Laagdrempelig meewerken aan een beter, schoner Katwijk

Het verschil met andere, soortgelijke labels of keurmerken is dat het Goed Groen Groei Katwijk-label laagdrempelig is. Er wordt geen hoge jaarlijkse bijdrage gevraagd en er wordt nadrukkelijk gekeken naar uw bedrijfsomvang en uitgangssituatie. Immers, iedere ondernemer kan, binnen zijn of haar eigen mogelijkheden wel degelijk stappen zetten om groener of sociaal meer betrokken te worden! Daarnaast heeft het Goed Groen Groei Katwijk-label een duidelijke lokale component. Ook de bijdragen die u levert aan de lokale samenleving, denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsoring of andere vormen van ondersteuning, worden meegenomen bij de toetsing.

Duurzaam onderscheidend

Via het label bieden 20Duurzaam20 en Katwijk Marketing bedrijven die milieuvriendelijk, sociaal verantwoordelijk en lokaal betrokken zijn een extra platform. U kunt zich op een positieve manier onderscheiden en presenteren aan de markt.

Goed Groen Groei | Katwijk-label aanvragen?

Heeft u interesse in het aanvragen het label? Neem contact op met Katwijk Marketing. Zij zullen u in contact brengen met het onafhankelijke adviesbureau Emperio. In een persoonlijk gesprek wordt uw onderneming getoetst aan de hande van de toekenningscriteria, ook wordt er bekeken welke stappen u zou kunnen zetten om nog duurzamer en socialer te worden.  Het adviestraject wordt in deze eerste fase grotendeels gesubsidieerd door 20Duurzaam20.

Aanvragen


Wilt u het Goed Groen Groei | Katwijk-label aanvragen? Neem contact op met:

Katwijk Marketing
Burgmeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg
(071) 303 07 07
(06) 53 98 14 23
info@katwijkmarketing.nl