Kust&Zee Wandeling

Kust&Zee Wandeling

Het duingebied Berkheide ontwikkelde zich na 1100 op de plek waar tot dan toe de Oude Rijn in zee uitmondde. De naam herinnert aan het vissersdorpje Berckhey dat hier in 1396 is gesticht. Berckhey had tussen 1421 en 1570 ernstig te lijden onder stormen. Het dorpje is vermoedelijk in de eerste helft van de 17e eeuw verlaten en verdwijnen onder het stuifzand.

Berkheide heeft een gevarieerd open duinlandschap met veel struiken, kwetsbare mos- en korstmoshellingen en meren voor drinkwaterwinning. In 2001 is circa 50ha duin op de schop gegaan om de duinen weer te laten terugkeren. In Berkheide groeien meer dan 500 plantensoorten en broeden meer dan 100 soorten vogels. De belangrijkste functies van dit gebied zijn: natuur, drinkwaterwinning, kustverdediging en recreatie.

Vooral van oktober tot en met maart zijn bruinvissen bij rustige zee te zien, maar kunnen dan helaas ook aanspoelen op het strand.

Praktische informatie

Tocht/Route
Gemarkeerd Nee