Expositie Koerbagh: Eerherstel voor een Dwarse Denker in het Spinozahuis

Voor het eerst worden de werken van Adriaan Koerbagh bijeengebracht en zijn ze te bezichtigen samen met die van Spinoza en tijdgenoten. Aan de hand van voorwerpen en afbeeldingen die inzicht geven in de cultuurhistorische context wordt het verhaal van Adriaan Koerbagh, van zijn leven en zijn denken, verteld.

Adriaan Koerbagh
In oktober 1669 overleed in het Willige Rasphuys in Amsterdam Adriaan Koerbagh. Een jaar eerder was hij daar, na via Culemborg naar Leiden te zijn gevlucht, vanwege zijn ‘godslasterlijke geschriften’ veroordeeld en opgesloten. Koerbagh voelde zich geroepen om het Ligt van nieuwe inzichten op een radicale manier aan de man te brengen. Hij deed dat in het Nederlands met zijn vrijzinnig woordenboek Bloemhof, en met zijn laatste boek, het filosofische werk Een Ligt Schijnende in Duystere Plaatsen. Spinoza richtte zich zoals gebruikelijk in het Latijn op een beperkte kring van vrije denkers en intellectuelen. Koerbagh daarentegen streefde naar een brede verspreiding van de verlichtingsideeën. Dat heeft hij, nu 350 jaar geleden, met de dood moeten bekopen.

Lezingen
Gedurende de looptijd van de tentoonstelling wordt er maandelijks een publiekstoegankelijke lezing georganiseerd. Daarbij zullen experts dieper ingaan op de ideeën en de betekenis van de Verlichting en op de rol die mensen als Spinoza en Koerbagh daarin gespeeld hebben. De lezingen vinden plaats in de aula van de Wilhelminaschool in Rijnsburg. Een lezing kan worden gecombineerd met een bezoek aan de tijdelijke expositie. De kosten voor de lezing zijn € 10. Leden van de Vereniging het Spinozahuis betalen € 7,50. Je kunt je inschrijven door middel van een inschrijvingsformulier.

Koerbagh en tijdgenoten in relatie tot de verlichting - 14 december van 10.30 tot 12.00 uur. 
Henri Krop gaat in op de opkomst van de verlichting en de blijvende invloed hiervan op maatschappij en religie. Hierbij besteed hij aandacht aan de bijdrage van Koerbagh en zijn geestverwant Spinoza aan deze ontwikkeling. Henri Krop is Bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Koerbagh tussen kerk en staat - 18 januari van 10.30 tot 12.00 uur. 
Eric Jorink gaat in op de vraag in welke mate -en hoe- de kerk in het midden van de 17e eeuw de wereldlijke autoriteiten beïnvloedde om onwelgevallige ontwikkeling, zoals de publicatie van het werk van Adriaan Koerbagh en geestverwanten een halt toe te roepen. Eric Jorink is Hoogleraar aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap en Onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

“Koerbagh en de actualiteit” - 15 februari van 10.30 tot 12.00 uur. 
In zijn lezing gaat René ten Bos in op de vraag of de voor zijn tijd revolutionaire ideeën van Koerbagh vandaag de dag nog relevant zijn. In het bijzonder de door Koerbagh bepleitte tolerantie jegens andersdenkenden c.q. vrijheid van meningsuiting, toegang tot kennis voor allen en de vrijheid om op basis van de rede zelf tot inzichten te komen. René ten Bos is filosoof en Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot voor kort (april 2019) was hij Denker des Vaderlands.

Praktische informatie

Vanaf Vrijdag 15 november 2019 tot en met Zondag 15 maart 2020

Dag Van Tot
Zondag 13:00 17:00
Dinsdag 13:00 17:00
Woensdag 13:00 17:00
Donderdag 13:00 17:00
Vrijdag 13:00 17:00
Zaterdag 13:00 17:00